Top
رادیو زندگی

برای ارسال مطلب، روی صفحه کلیک کنید یا روی دکمه + بزنید و در جعبه‌ای که باز می‌شود، متن خود را تایپ کنید و در انتها دکمه انتشار (یا پابلیش) را بزنید.

چنانچه تمایل به ارسال صدای خود دارید، پس از کلیک روی صفحه یا زدن دکمه +، در جعبه ای که باز می‌شود روی ۶ ضلعی که سه نقطه دارد بزنید و گزینه آدیو ریکورد را انتخاب کنید و صدای خود را ضبط کنید. پس از ضبط، از بالا سمت راست دکمه پلی‌بک و سیو را انتخاب کنید و در صورت رضایت از صدای ضبط شده، گزینه سیو را بزنید تا فایل شما ارسال شود.