دبیرستان دخترانه شهید بهشتی
 
   
اردوها و بازدید ها
 
1. اردوی پایه سوم ریاضی در هفته اول مهر : رفتن به سینما
2. اردوی  پایه سوم انسانی در هفته سوم آبان، موزه کاخ گلستان