دبیرستان دخترانه شهید بهشتی
 
   
تماس با ما
 

اطلاعات تماس

نشانی پستی:

میدان قدس - خیابان شریعتی - خیابان شهید میرزا پور (سهیل) - دبیرستان شهید دکتر بهشتی 

تلفن:

22212045 -22212044 -22233322

دور نگار:

22675757

پست الکترونیک:

highbeheshty@yahoo.com