چاپ خبر
دبیرستان دخترانه شهید دکتر بهشتی دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
آموزش حقوق دانش آموزان توسط دکتر بازرگان
27 فروردین ماه آقای دکتر بازرگان برای دانش آموزان پایه دهم و سوم در مورد حقوق دانش آموزی ایراد سخن کردند.
انتهای پیام/.