چاپ خبر
دبیرستان دخترانه شهید دکتر بهشتی شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵
آزمون جامع مرآت
آزمون جامع مرآت روز یکشنبه مورخ 7/18 در دبیرستان دکتر شهید بهشتی برگزار می گردد.
انتهای پیام/.